TÄHELEPANU! Veolubade üleandmine kolmandatele isikutele ei ole lubatud

12.10.2022

Seoses Kasahstani alljärgneva nõudega juhime tähelepanu, et veolubade üleandmine kolmandatele isikutele ei ole lubatud.

Kasahstani poolt on esitatud nõue, et välisriikides registreeritud sõidukite juhid peavad kaubaveo korral Kasahstani, mille puhul toimub ümberlaadimine või haagiste vahetus Venemaa või Valgevene piiril, üle andma Venemaa või Valgevene vedajale ka Kasahstani  veoloa.

Nii  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kui ERAA hinnangul ei ole nimetatud nõue põhjendatud ega õigustatud ning on vastuolus Eesti ja Kasahstani vahel sõlmitud kahepoolse kokkuleppega.

Kui Eesti vedaja ei saa seoses kehtestatud piirangutega ise kaupa Kasahstani viia, vaid peab selle üle andma Vene või Valgevene vedajale, siis ei ole Eesti vedajal ka Kasahstani veoluba vaja.

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Kasahstani Vabariigi Valitsuse vahelise rahvusvahelise autoveo alase kokkuleppe järgi ei ole veoloa üleandmine kolmandale isikule lubatud. Üleandmise keeld on kirjas ka Kasahstani veoloa tagaküljel.

Kõik kasutatud veoload tuleb tagastada ERAA-sse.

 

ERAA

Koostööpartnerid