Teave 1. mobiilsuspaketi ja Norras lähetamise kohta

08.02.2022

Mobiilsuspakett ei ole veel Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osa. Seetõttu kohaldab Norra endiselt "vanu" eeskirju sõidu- ja puhkeaja, turulepääsu, kutsealale juurdepääsu ja lähetamise/maksete kohta.

Allpool leiate vajalikud dokumendid, mis on seotud juhtide lähetamisega Norras (kabotaaž ja kombineeritud veod maanteel). Eelregistreerimist ei ole vaja, kuid tehes Norras kabotaaž ja kombineeritud vedu, tuleb juhile tasuda Norras kehtiva autojuhi miinimumpalga järgi. Kogu teave on saadaval Norra Tööinspektsiooni veebisaidil ja siin on leitavad selleteemalised dokumendid inglisebulgaarialeedupoola ja saksa keeles.

Siit leiate rohkem teavet miinimumpalga kohta.

 

Allikas: NLF

Koostööpartnerid