Teave liikuvuspaketi jõustamise kohta Itaalias

08.02.2022

Itaalia siseministeeriumi liikluspolitsei peadirektoraat väljastas ringkirja, milles teavitati 2. veebruaril Itaalias jõustunud uutest meetmetest.

1. Digitaalset sõidumeerikut kasutavate juhtide kohustuse kohta pärast liikmesriigi piiri ületamist sisestada selle riigi tähis, kuhu nad sisenevad, on sümboli sisestamata jätmine seaduse 727/1978 artikli 19 kohaselt karistatav rahatrahviga 52–102 eurot. Sama sanktsioon rakendub hilinenud registreerimise korral või kui registreerimine toimub väljaspool mahalaadimissadamat, raudteejaama või piirist kaugemal asuvates peatuspunktides.

2. Töötajate lähetamist puudutava sätte kohta teatas liikluspolitsei peadirektoraat, et arvestades, et Itaalia ei ole veel selle meetme sätteid üle võtnud, "peab kohaldatavaks" teatud tüüpi kahesuunalist lähenemisviisi. Praktikas – Itaalia territooriumil tegutsemise ja kontrolli eesmärgil – kuni Itaalia on lõpetanud ELi direktiivi ülevõtmise protsessi, võivad lähetustoiminguid teostavad inimesed valida:

- Jätkata enne 2. veebruari 2022 kehtinud sätete järgimist ja kasutada varasemat kohustuslikku süsteemi või

- Kasutada IMI-ga ühendatud uut avalikku liidest.

IRU eksperdid soovitavad kasutada IMI lähetusdeklaratsioonide portaali EL-i autojuhtide osa, kelle suhtes kehtivad lähetusreeglid.

Lisainfo   Lisainfo1

Allikas: FIAP

 

Koostööpartnerid