Transiidi tähtaegade pikendamine Euraasia Majandusliidus (EAEU)

14.04.2022

Jätkuva Ukraina kriisi tõttu on paljud veoettevõtjad pidanud muutma marsruute ja leidma alternatiivseid marsruute. Suurenenud liiklus on kaasa toonud Venemaa ja Gruusia (Verkhniy Lars) ning Venemaa ja Aserbaidžaani (Jarag-Kazmalyar) piiripunktide suurema kasutamise. Mõlemad piiripunktid on samal ajal rekonstrueerimisel ja toimivad seega piiratud võimsusega. Olukorda on veelgi raskendanud ebasoodsad ilmastikuolud.

Pikad järjekorrad nendes piiripunktides ei võimalda veoettevõtjatel järgida ettenähtud transiidi tähtaegu, mis võib olla aluseks haldusmenetluste ja/või tollipoolsete menetluste algatamiseks.

Juhtudel, kui transiidi tähtajast ei ole võimalik kinni pidada, tuletatakse veoettevõtjatele meelde võimalust pöörduda tolli poole, selgitades hilinemise põhjust ja taotledes transiiditähtaja pikendamist. Sellist taotlemist saab teha lihtsustatult, ka elektrooniliselt.

Üksikasjalik kord kehtestati Euraasia Majanduskomisjoni juhatuse 13. detsembri 2017 otsusega nr 170. See on sellel veebisaidil saadaval ainult vene keeles, kuid kasutades on-line tõlketööriista, nagu Google Translate, muutub see kättesaadavaks ka teistes keeltes.

Lisaks tollitransiidi tähtaegade pikendamisele võimaldab ülalnimetatud otsus ettevõtjatel ka:
- muuta tarnekohta;
- teostada laadimis tegevusi Euraasia Majandusliidu (EAEU) territooriumil või välisriigi territooriumil;
- teha vajalikke toiminguid õnnetuse või muude vääramatu jõu asjaolude korral;
- teha tollitransiidi tolliprotseduuri lõpetamise ja lõpetamisega seotud toiminguid.

Allikas: IRU

Koostööpartnerid