Ühendkuningriigi kaubaveoteenuse (GVMS) kohustuslikuks kasutamiseks valmistumine

21.12.2021

alates 1. jaanuar 2022

 

IRU tuletab meelde, et alates 1. jaanuarist 2022 hakkab kehtima täielik tollikontroll kõikidele Euroopa Liidu (EL) ja Suurbritannia vahel liikuvatele kaupadele. Iga maantee-kaubaveo-ettevõtja, kes veab kaupu läbi sadamate, kus on kasutusele võetud kaubaveokite liikumise teenus (GVMS), peab registreeruma GVMS-i kasutajaks (vt  juhiseid, kuidas toimida) ja hankima kauba liikumise viitedokumendi (GMR) kaupade teisaldamiseks Ühendkuningriigis.

Veoettevõtjad ei tohi sadamasse sõita ilma lõplikku viitedokumendita. GVMS-i kasutamiseks peavad paigas olema järgmised asjad:

• A GB ettevõtja registreerimis- ja identifitseerimisnumber (GB EORI);

• Valitsuse juurdepääsu konto;

• Juurdepääs GVMS-ile. GB EORI-le ja GVMS-ile Juurdepääsu saamiseks võib kuluda kuni 5 päeva.

 

Nõue järgida GVMS/GMR-i kaudu edastatud juhiseid: alates 1. jaanuarist 2022 võidakse vedajatele ja/või autojuhtidele kohaldada märkimisväärseid trahve (kuni 2500 GBP), kui kaup ei jõua näidatud tollipunkti kontrollimiseks vastavalt juhistele.

Juhtidele kontrolliga seotud teadete edastamise eest vastutavad vedajad; veoettevõtjad peavad tagama, et nende juhte teavitatakse, kas kontroll on vajalik.

Juhid saavad GMR-i olekut ka ise kontrollida, kasutades teenust aadressil www.tax.service.gov.uk/driver-inspection-notification/start

 

IRU

Koostööpartnerid