Ühendkuningriik: ELis kehtivate autojuhtide tööaja reeglite jõustamise ajutine leevendamine

14.04.2022

Transpordiministeerium (DfT) on Inglismaal, Šotimaal ja Walesis kehtestanud EL-i autojuhtide tööaja reeglite jõustamise ajutise leevenduse 9. aprillil 2022 kella 12.01-st kuni 8. mai 2022 kella 23.59-ni.


Reeglite ajutine lõdvendamine on tingitud kiireloomulisest olukorrast, mis tuleneb mõne parvlaevateenuse tühistamisest. See põhjustab sadamates ja nende ümbruses ummikuid, mis mõjutavad kauba- ja reisijatevedu maanteel.

Lõdvendamise tingimuste kasutamiseks  peavad olema täidetud kolm järgmist tingimust:

- Tõendid kahju kohta laiemale kogukonnale.

- Peab olema tõendeid selle kohta, et  Reeglite ajutine lõdvendamine tooks kaasa olukorra olulise paranemise.

- Juhi turvalisust ei tohi ohustada.

ELi autojuhtide tööaja reegleid võib ajutiselt rakendada järgmiselt:


a) EL-i päevase 9-tunnise sõidupiirangu asendamine 11-tunnise sõidupiiranguga.

b) Igapäevase puhkeaja vähendamine 11 tunnilt 9 tunnile koos parvlaeva/rongi kasutamise erandi leevendamisega, et võimaldada selle kasutamist lühendatud 9-tunnisel igapäevasel puhkeajal (selle asemel, et olla tavalisel puhkeperioodil 11 tundi).

c) nädala (56 tundi) ja kahenädalase sõidupiirangu (90 tundi) tõstmine vastavalt 60 ja 96 tunnile.

d) Iganädalase puhkeperioodi kuue 24-tunnise perioodi järel alustamise nõude edasilükkamine pärast 7 24-tunnist perioodi, kuigi kahe nädala jooksul on siiski vaja 2 regulaarset iganädalast puhkeaega või regulaarset ja lühendatud iganädalast puhkeaega.

Autojuhid ei tohi kasutada punktides "a" ja "d" nimetatud leevendusi korraga. Selle eesmärk on tagada, et juhid saaksid piisavalt puhata.

Kõik muud sõiduaja reeglid jäävad kehtima, sealhulgas nõuded, et juhid peavad pärast 4,5-tunnist sõitu tegema vähemalt 45-minutilise vaheaja.

Ajutise leevenduse praktiline rakendamine peaks toimuma tööandjate ja töötajate ning sõidukijuhtide esindajate kokkuleppel.

Operaatorid peavad DfT-d teavitama, kui seda leevendust kasutatakse, täites esmase leevendamise teatise vormi ja saatma koopia e-posti aadressile FOLRnotification@dft.gov.uk.

Täidetud järelteatise vorm tuleb seejärel saata e-posti aadressile FOLRnotification@dft.gov.uk üks nädal pärast leevendusperioodi lõppu ja hiljemalt 15. maiks 2022.

Hetkeolukorda jälgitakse ning osakond jätab endale õiguse leevendusolukorra asjaolude muutumisel tagasi võtta või seda muuta.


Rohkem infot: siit.

Allikas: RHA, Transpordiministeerium

 

Koostööpartnerid