Ühendkuningriik: liikluskorralduse eeskirjad Operation Brock

28.03.2022

Kiirinfo viitab Ühendkuningriigis praegu kehtivatele liikluskorralduse reeglitele Operation Brock, mis suure tõenäosusega jääb kehtima ka lähipäevil. Kenti lühikese väina suunas võib esineda liiklushäireid.
Vedajad peaksid teadma ja järgima kehtivaid liikluskorraldus eeskirju:

- Autojuhtidel palutakse järgida liiklusmärkidel ja liiklust korraldavate ametnike antud juhiseid ning järgida määratud marsruute.
- Kui Operation Brock on aktiivne, peavad kõik Doveri sadamasse või La Manche'i tunnelisse suunduvad raskeveokid ühinema Brockiga teel M20 J8.
- Mitmest agentuurist koosnev meeskond asub nüüd Brenley Corneris ja tagastab sõidukid M20 J8-le, et ühineda operatsiooniga Brock.
- Jõustamine toimub operatiivselt ja neile, kes ei järgi õiget marsruuti, kohaldatakse trahve.

Allikas: Ühendkuningriigi Transpordiministeerium

Koostööpartnerid