Ühendkuningriik lükkab edasi täiendava tollikontrolli kehtestamise EList tulevatele kaupadele

29.04.2022

Täna hommikul tehtud Ühendkuningriigi ministrite avalduses teatati, et mitmed Ühendkuningriiki saabuvate EL kaupade impordikontrollid, mis algselt kehtestati alates 1. juulist 2022, on edasi lükatud. Alates 1. jaanuarist 2022 juba kasutusele võetud kontrollid jäävad kehtima.
NB!  Ühendkuningriigi ohutuse ja turvalisuse deklaratsioonide esitamise nõue on samuti ootele pandud.

Täpsemalt EI võeta nüüd kasutusele järgmist:

- Praegu sihtkohas oleva ELi impordi täiendava sanitaar- ja fütosanitaarkontrolli (SPS) nõue tuleb viia piiripunkti (BCP).
- ELi impordi kohta ohutus- ja turvadeklaratsioonide nõue.
- ELi impordi puhul täiendavate tervisetõendite ja sanitaar- ja fütosanitaarkontrollide nõue.
- EList jahutatud liha impordi keelud ja piirangud.

Avalduses öeldakse, et "ettevõtted võivad oma ettevalmistused juuliks koheselt  lõpetada ja sügisel avaldatakse  tegevusmudel, mis sätestab uued piirikontrollid, mis on suunatud  2023. aasta lõpuks".

Allikas: RHA ja Ühendkuningriigi valitsus

Koostööpartnerid