Ühendkuningriik: Ühendkuningriigi pikendatud kabotaaž lõpeb 1. mail 2022

29.04.2022

Ühendkuningriigi kabotaažieeskirjade ajutine leevendamine, mis on võimaldanud väljaspool Ühendkuningriiki registreeritud vedajatel teostada  Ühendkuningriigis 14 päeva jooksul piiramatult kabotaažvedusid, kaotab kehtivuse 1. mail 2022.

See valitsuse poolt 2021. aasta oktoobris kehtestatud erireeglite kehtivuse kaotamine kuueks kuuks tähendab tagasipöördumist kaubandus- ja koostöölepingus sätestatud kabotaažireeglite juurde:

- ELi veoautodele, mis sisenevad Ühendkuningriiki 1. mail 2022 või hiljem, on lubatud teha kuni kaks kabotaažvedu 7 päeva jooksul pärast saabunud rahvusvahelise veose kohaletoimetamist.

- 1. mail 2022 või hiljem Ühendkuningriiki sisenevatel väljaspool ELi registreeritud veoautodel ei ole enam lubatud Ühendkuningriigis teostada kabotaažvedusid.

Valitsusel on endiselt võimalus 2022. aastal uuesti neid tingimusi leevendada (sõltub parlamendi protsessidest), kui leitakse, et on vaja toetada Ühendkuningriigi siseriiklikku maanteeveo mahtu.

Allikas: RHA

Koostööpartnerid