Ukraina: ajutised sõidu- ja puhkeaja erandid Taanis

08.03.2022

Taani Transpordiamet on teatanud maanteeveo-ettevõtjate sõidu- ja puhkeaja eeskirjade ajutistest eranditest seose Ukraina kriisiga.

3. aprillini kehtivad kommerts abisaadetiste puhul Ukrainasse kohe järgmised erandid:

- Maksimaalset päevast sõiduaega suurendatakse 9 tunnilt 11 tunnile

- Maksimaalset iganädalast sõiduaega suurendatakse 56 tunnilt 60 tunnile

- Maksimaalset sõiduaega kahe järjestikuse nädala jooksul suurendatakse 90 tunnilt 96 tunnile

- Maksimaalset sõiduaega enne vaheaega suurendatakse 4,5 tunnilt 5,5 tunnile

- Lubatud on sõidukis puhata

Hädaabi mitteäriline transport Ukrainasse on täielikult vabastatud sõidu- ja puhkeaja eeskirjade järgimisest.

"Hädaabi" – abi, mida antakse hädaolukorras, nagu loodusõnnetus, nälg, sõda või konfliktiolukord. Hädaabi mittekaubanduslik vedu – tasuta pakutav transport, kus veetav kaup on hädaolukorras abivajajatele.

Kui vedaja saab transpordi eest tasu, kehtivad sõidu- ja puhkeaja eeskirjad. Kui veoettevõtja ei saa mingit tasu, vabastatakse transport sõidu- ja puhkeaja eeskirjadest.

Rohkem infot (taani keeles): siin ja siin.

Allikas: Taani Transpordiamet

Koostööpartnerid