Ukraina kriis – välisministeeriumi reisihoiatus

28.02.2022

 

Ukrainas viibivatel Eesti kodanikel palume riigist lahkuda esimesel võimalusel ja tagasi pöörduda Eestisse. Venemaa sõjalisest tegevusest tulenevalt soovitame täielikult Ukrainasse reisimist vältida. Ukrainas viibivatel Eesti kodanikel palume kindlasti oma viibimine registreerida Välisministeeriumi kodulehel või helistada +372 53019999.

Võimalusel tuleb Ukrainast lahkuda iseseisvalt. Õhuruum on suletud ja kasutada tuleb maismaatransporti suunaga lääne poole. Piiriületuseks soovitame kasutada EL liikmesriike, eelkõige Poolat.

Kodanikele suunatud reisihoiatust on oluline jälgida ka Ukrainas tegutsevatel ettevõtjatel. Piiri- ja tolliprotseduurid Ukrainas on tõsiselt häiritud. Kaubatarnete puhul võib arusaadavalt esineda raskusi toodete toimetamisel lepingupartneriteni. Kohapeal viibivad eestlased saavad pöörduda abi saamiseks Välisministeeriumi hädaabinumbrile +372 53019999 või e-mailile konsul@mfa.ee.

Palume ettevõtjatel jälgida ka teavet Euroopa Liidu kehtestatavate Venemaa-suunaliste sanktsioonide kohta EL sanktsioonidele pühendatud erilehel või EL-i sanktsiooniveebis.  

Välisministeerium ja majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teavitavad teid ka edasistest piirangutest.

Koostööpartnerid