Ukraina – sõitjateveol kohustus registreerida vedu

27.02.2024

Piiriületusprotsessi edasiseks optimeerimiseks jätkatakse piiriületuse võimaluste optimeerimist "Elektroonilise piiriületusjärjekorra" süsteemi kaudu. Alates 12. veebruarist 2024 kehtestati kõikidele reisijad naaberriikidest Ukrainasse ja Ukrainast välja viivatele bussidele süsteemis registreerimise kohustus.

Reisijate üle piiri veoks peab rahvusvaheliste sõitjateveoga tegelev ettevõte enne reisi algust registreerima bussi Ukraina piiri ületamiseks. See nõue kehtib kõikidele sõitjateveo ettevõtetele, kes teostavad regulaarset või ebaregulaarset reisijatevedu läbi mis tahes Ukraina kontrollpunkti.

 

Allikas UkrainaKogukonna, territooriumi ja infrastruktuuri ministeerium

Koostööpartnerid