Ukraina – tollimaksude ja -tagatise maksmisest

06.02.2023

Ukraina ministrite kabineti 27. septembri 2022. a resolutsioon nr 1091 lubas varem teatud kategooriate kaupa importida/eksportida/transiiti läbi Ukraina tolliterritooriumi ilma tollimaksude ja maksude tasumise tagatist tegemata.

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-pereliku-okremykh-tovariv-vvezennia-iakykh-i270922-1091

Alates 1. veebruarist 2023 ajutine vabastamine tagatise maksmisest enam ei kehti. Alates sellest kuupäevast peab resolutsiooni nr 1091 punktides 5 ja 6 loetletud kaupade, samuti kõikide muude Ukraina territooriumil tollikontrolli all liikuvate kaupade, eest tasuma tollimakse või maksma tagatist.

Kaupade loetelu leiate siit:

/files/filemanager/files/Ukraina_-_List_of_goods_for_declaration_2023.pdf 

Kaubaveole võimalused:

- TIR-märkmik;

- sularaha deposiit;

- üksiktagatis;

- Üldtagatis (kui ettevõttel on vastav volitus);

- tagatisest loobumine (kui ettevõttel on vastav luba);

- A.T.A. Carnet

 

Rohkem infot https://customs.gov.ua/en/news/novini-20/post/do-uvagi-pidpriiemstv-1068

 

Allikas: ASMAP UA, Ukraina riiklik tolliamet

Koostööpartnerid