Ukraina – tõsteti suurimaid lubatud teljekoormusi

03.03.2022

9. veebruaril 2022, nagu teatab Ukraina AsMAP, võeti vastu Ukraina Ministrite Kabineti resolutsioon nr 105 „Ukraina ministrite kabineti 10. oktoobri 2001. a otsuste nr 1306 ja 27. juuni muudatuste kohta. 2007 nr 879”, mille kohaselt on riiklikud üld- ja massiparameetrid viidud kooskõlla EL Nõukogu direktiivi 96/53/EÜ nõuetega, eelkõige teljekoormused sõidukite paaris- ja kolmiktelgedele (olenevalt telgede vahekaugustest) on tõstetud riigimaanteedel vastavalt 18 tonnini ja 24 tonnini.

Määrus on jõustunud ja kehtib kuni 31. detsembrini 2023.

Allikas Ukraina AsMAP

Koostööpartnerid