Ukraina: veoettevõtjate kontrollnimekiri sõidukite ja kaupade konfiskeerimise korral

14.03.2022

Transpordiettevõtjad, kes on praegu endiselt Ukraina territooriumil blokeeritud, on teatanud mõnest sõidukite ja kaupade konfiskeerimisest.

Sõjaseisukord kehtib Ukrainas alates 24. veebruarist 2022. Sõjaseisukorra väljakuulutamise ja selle tagajärgede määratlemise õiguslik alus on sätestatud Ukraina 12. mai 2015. aasta seadusega nr 389-VIII „Sõjaseisukorra õigusrežiimi kohta ”. Eelkõige annab see sõjaväevalitsusele volitused vara konfiskeerimiseks.

Sellisel juhul tuleb järgida täpset protseduuri. Seda reguleerib eelkõige Ukraina 17. mai 2012. aasta seadus nr 4765-VI „Vara loovutamise, sundvõõrandamise või arestimise kohta sõja- või erakorralise seisukorra alusel”, mille artikli 1 kohaselt tuleb sellise vara väärtus eelnevalt või hiljem täielikult hüvitada.

Eelkõige nõuab seadus, et vara konfiskeerimise otsuse teinud sõjaväeamet peaks väljastama eridokumendi (korralduse). Lisaks tuleks vastavalt artiklile 7 koostada spetsiaalne vorm, millele kirjutavad alla omaniku ja sõjaväevalitsuse esindajad ning mis seejärel kinnitatakse pitseriga. Sellele vormile tuleks lisada kõik muud dokumendid, mis näitavad konfiskeeritud vara praegust väärtust. Eespool nimetatud seaduse artiklites 9–11 on määratletud ka hüvitamise kord.

Kui konfiskeerimine toimub, kuid protseduur ei vasta ülaltoodud seadusele, soovitatakse veoettevõtjatel võtta ühendust Ukraina kohalike omavalitsuste või sõjaväe administratsiooniga ja oma koduriigi pädevate ametiasutustega, saates koopia IRU aadressile hotline@iru.org .

Allikas: ASMAP Ukraina

 

Koostööpartnerid