Valgevene - ajutised keelud ja piirangud kaupade ekspordile

24.03.2022

Valgevene on kehtestanud ajutise ekspordikeelu teatud kaupade kategooriatele. See on kirjas Valgevene Ministrite nõukogu 11. märtsi 2022 aasta resolutsioonis nr 125 (muudetud ministrite nõukogu 19. märtsi 2022. aasta resolutsiooniga nr 145, kaupade loetelu leiate https://files.iru.org/nextcloud/index.php/s/SX3fnS4Dp3TSB2y ja 19. märtsi resolutsioonis b147 2022 (kaupade nimekiri on https://files.iru.org/nextcloud/index.php/s/sSgqNaR4MJLofbM ).

Ajutine keeld hõlmab:

- eksport Euraasia Majandusliidu (EAEU) liikmesriikidesse, olenemata kauba päritoluriigist;

- eksport riikidesse, mis ei ole EAEU liikmed, tolliprotseduuride "eksport", "ajutine eksport", "töötlemine väljaspool tolliterritooriumi" ja "reeksport" alusel.

Erandid vastavalt resolutsioonidele nr 125 ja nr 147:

- kaubad, mida veetakse osana rahvusvahelisest transiidist läbi EAEU territooriumi;

- kaubad, mida veetakse rahvusvahelise transiidi raames, mis algab EAEU liikmesriigi (va Valgevene) territooriumilt ja läbib Valgevene territooriumi;

- humanitaarabi kaubad.

Täiendavad erandid, mida kohaldatakse ainult resolutsiooni nr 147 kohastele kaupadele:

- kauba päritolumaa on Venemaa või Valgevene. Vaja on asjakohast päritolusertifikaati;

- korduvkasutatav (tagastatav) pakend;

- EAEU-st eksporditud sõidukid rahvusvahelisteks vedudeks;

- veetakse transiidina Kaliningradi oblasti ja ülejäänud Vene Föderatsiooni territooriumi vahel;

- eksporditi liiduriigi raames Valgevenest Venemaale.

Määrus nr 125 jõustus 13. märtsil 2022 tähtajaga kuus kuud.

Määrus nr 147 jõustus 13. märtsil 2022 tähtajaga kuus kuud.

Allikas IRU

 

Koostööpartnerid