Valgevene - navigatsiooniplommide kasutamise kohustus maanteevedudel

05.05.2022

Valgevene on pikendanud navigatsiooniplommide kohustuslikku kasutamist.

Vastavalt ministrite nõukogu 28. aprilli 2022. a määrusele nr 262, mis jõustus koheselt, laieneb navigatsiooniplommide kasutamise nõue Lätist maanteed mööda Valgevenesse sisenevatele kaupadele ning kõikidele EL-is registreeritud tühjadele sõidukitele.

Määrus nr. 262 IRU

Neid sätteid ei kohaldata Kaliningradi oblastist transiidina veetavatele kaupadele ega eriluba vajavatele suuremõõtmeliste/raskekaaluliste vedude sõidukitele. Samuti on maksust vabastatud elusloomade vedu ja välisabi saadetised transiidi tolliprotseduuril, kui lähte- ja sihttolliasutus on Valgevene toll.

 

Valgevene valitsus online informatsioon

 

Koostööpartnerid