Valgevene: selgitused ELi registreeritud vedajate ümberlaadimise dokumentatsiooni kohta

25.04.2022

Teave käsitleb ELis registreeritud ettevõtjatele Valgevenesse sisenemise keeldu, välja arvatud maha- või pealelaadimiseks piiri lähedal 14-l selleks määratud ümberlaadimisalal.

Rahvusvaheliste vedude teostamisel tuleb transiidideklaratsioonile märkida andmed ümberlaadimise (mahalaadimine, käru vahetus), järjestikuse vedaja, järjestikuse sõiduki registreerimisnumbrid, samuti nimetatud laadimis toimingute koht. Transiidideklaratsioon tuleks esitada Valgevene tollivormistusasutustele, mis asuvad Valgevene Euraasia Majandusliidu (EAEU) tolliterritooriumile saabumise kohtades.

Juhul, kui EL-i vedajal ei ole Valgevene EAEU tolliterritooriumile saabudes teavet ümberlaadimise kohta, peab järgnev vedaja selle teabe märkima enne kauba suunamist transiidi tolliprotseduuriks ümberlaadimiskohas ( mahalaadimine, käru vahetus).

Tuleb märkida järgmine teave:

CMR-saatelehe veerg 17 - järgmine vedaja (nimi, aadress, riik);

CMR-saatelehe veerg 25 (või muu selleks ettenähtud veerg) - veo jätkamiseks kasutatava sõiduki registreerimisnumber.

Kauba ümberlaadimise korral märgitakse see teave täiendavalt CMR-saatelehe veerus 13 ("Saatja juhis").

Juhtudel, kui EL-is registreeritud veduk või tühi sõiduk siseneb Valgevenesse selleks ettenähtud kohtades, et eksportida kaupu, on vedajatel soovitatav omada tellimislehte või lepingut sõiduki Valgevene territooriumile sisenemise eesmärgi kinnitamiseks.

Allikas: Valgevene Riiklik Tollikomitee

Koostööpartnerid