Valgevene – suuremahuliste kaupade vedu

12.05.2022

1. Erandeid, mis puudutavad suuremahuliste kaupade vedu puudutavat õigusakti tuleks lugeda järgmiselt: lisatud venekeelne PDF-fail

Eriloa kohustuse alla kuuluvate suuremahuliste kaupade vedu sõltub veetava veose tehnilistest omadustest ja (või) veo tehnoloogilistest omadustest. Teede- ja Sideministeerium koordineerib selliseid vedusid juhul, kui ei ole võimalik minna lisas 1 nimetatud spetsiaalselt selleks ettenähtud laadimiskohtadesse, teostada laadimisoperatsioone ja (või) ümbervedu ning kasutada nende kaupade  transportimiseks mõeldud sõidukeid.

2. Lisatud on uute ladude nimekiri, mis on mõeldud kaupade ümberlaadimiseks või haagiste vahetamiseks - Brestvneshtrans, Belimporttorg ja Transit. Määratud kohtade täielik loetelu on: lisatud venekeelne PDF-fail

 

IRU

Koostööpartnerid