Välislähetuse päevarahade süsteem vajab värskendamist

29.03.2023

Välislähetuse päevaraha maksuvabad piirmäärad vajavad muutmist, sest on kiire hinnatõusu tõttu ajale jalgu jäänud, leiavad ettevõtlusorganisatsioonid.

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ehitusettevõtjate Liit saatsid täna uue valitsuse loojatele ja erakondade juhtidele ettepaneku uuendada välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära regulatsiooni, mis on püsinud muutumatuna juba 2016. aastast.

Ettevõtjate hinnangul tuleks välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära tõsta

Eestis registreeritud ettevõtete suhtes reguleerib välislähetuse tasu maksmist Vabariigi Valitsuse määrus (25.06.2009, määrus nr 110) ja Tulumaksuseadus (TuMS). Ettevõtlusorganisatsioonide hinnangul tuleks regulatsiooni (TuMS ja määrus) kaasajastada ja maksuvabade päevade erisusega jätkamise korral kehtestada uued määrad ehk esimese 15 päeva eest kuni 75 eurot päevas, ülejäänud 16-31 päeva 50 eurot päevas. Hetkel kehtivad määrad on vastavalt 50 ja 32 eurot.

Alternatiivne võimalus on maksuvabade päevade erisus päevade lõikes ära kaotada ja kehtestada ühtne piirmäär kõikide päevade eest terve kuu üleselt ehk kuni 30 päeva, 65 eurot päevas.

“Ettevõtjatele on tööjõukulu oluline komponent välislähetuse päevaraha, mille eesmärk on hüvitada isikule välisriigis viibimisega seotud suurenenud igapäevakulud. Erinevalt lähetusega seotud kuludest, eelkõige toidule kuluv raha, pole maksuvaba päevaraha piirmäär seitse aastat tõusnud. Hinnatõus on sel ajal olnud aga väga kiire,” selgitas Eesti Tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas.

Seetõttu peavad maksuvaba piirmäära ületanud kulusid tasuma töötajad oma palgast või peab tööandja tasuma tulu- ja sotsiaalmaksu tegelikke kulusid katvalt maksuvaba piirmäära ületavalt päevaraha osalt. Kumbki lahendus pole aga päevaraha maksuvaba piirmäära eesmärgiga kooskõlas ja seab Eesti ettevõtjad teiste riikide ettevõtjatega võrreldes kehvemasse olukorda.

Enamik Eesti välislähetustest toimub Euroopa Liidu riikidesse, mistõttu on piirmäära tõstmisel kohane lähtuda just nendes riikides toimunud muutustest. Mitmed riigid, nagu näiteks Soome, uuendavad päevaraha maksuvabu piirmäärasid igal aastal, rõhutavad ettevõtlusorganisatsioonid.

Loe ettevõtjate pöördumist täismahus siit.

 

 

 

Koostööpartnerid