Venemaa – alates 1. jaanuarist kehtivad Moskvasse ja Moskva ringteele (MKAD) piirangud sõidukitele massiga üle 3,5 tonni

04.01.2022

Venemaa – alates 1. jaanuarist kehtivad Moskvasse ja Moskva ringteele (MKAD) piirangud sõidukitele massiga üle 3,5 tonni

 

1. juulil 2021 jõustus määrus, mis nõudis päevasel ajal (07.00-23.00) Moskvasse ja Moskva ringteele (MKAD) sisenemiseks eriluba üle 3,5 tonni kaaluvatele kaubaveokile.

Alates 1. jaanuarist 2022 nõutakse eriluba ka öösel. Veelgi enam, alates 1. jaanuarist 2022 on transpordiettevõtete ja sõidukite registreerimine Moskva piirkondlikus navigatsiooni- ja infosüsteemis (RNIS) kohustuslik https://rnis.mos.ru/

Eriloa taotlemise nõue üle 12-tonniste kaubaveokite kehtib alates 2021. aasta 5. maist.

 

Täiendatud 04.01.2022

Moskva linnavalitsus kiitis heaks 21. detsembri 2021 määruse nr 2116-PP "Moskva linnavalitsuse 22. augusti 2011. aasta otsuse nr 379-PP muutmise kohta".

Määrusega võeti vastu muudatused, mille eesmärk on lihtsustada Moskvasse ja mööda Moskva ringteed sõitmiseks lubade väljaandmise korda ning viia see kooskõlla föderaalseadustega. Määrus näeb ette järgmist:

- kaotatud on rahvusvaheliste autovedude jaoks sõiduki sissepääsukaardi esitamise nõue (muudatus võeti vastu ASMAP nõudmisel);

- pikendatud on kuni 31. detsembrini 2022 3,5 tonniste kuni 12 tonniste kaubaveokite omanike õigust eriloa vormistamisel mitte esitada sõiduki omamise õigust kinnitavaid dokumente ja andmeid, parkimiskoha olemasolu, tehniline ülevaatuse läbimist, kui sõidu piirkonnaks on märgitud "MKAD";

- vähendatud on dokumentide loetelu 3,5 tonniste kuni 12 tonniste kaubaveokitele öiseks sõiduke eriloa saamiseks perioodiks 1. jaanuar 2022 kuni 1. juuli 2022. Vajalik on ainult sõiduki registreerimise tunnistus, juhiluba ja diagnostikakaart.

Jätkatakse koostööd Moskva linna transpordi- ja teede- ning transpordiinfrastruktuuri arendamise osakonnaga, et täiustada Moskvasse ja Moskva ringteele sõitmiseks lubade väljastamise korda.

Otsus jõustus 28. detsembril 2021.

 

ASMAP

Allikas: Moskva linnavalitsus

Koostööpartnerid