Venemaa ja Valgevene autokaubaveo-ettevõtjad ei pääse enam Euroopa Liidu territooriumile

11.04.2022

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Pressiteade
09.04.2022

Tänasest jõustus Venemaal ja Valgevenes asutatud autoveo-ettevõtjatele keeld vedada kaupu Euroopa Liidu territooriumil, sh transiidi eesmärgil. Veokid, mis jõudsid veel eile üle Euroopa piiri saavad kauba tellijani ära viia, pärast mida peavad nad hiljemalt 16. aprilliks naasma koduriiki.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul selgub täna jõustunud sanktsiooni täielik mõju mõne nädala jooksul. „Kindlasti jääb osadele meie ettevõtjatele enda tellitud kaup kätte saamata, kuid kogu äritegevus, mis on seotud mingil moel meie idanaabriga, on alati sisaldanud endas riske,“ tõdes Aas.

Sanktsiooniga jäeti liikmesriikidele võimalus luua vajaduse korral erandeid maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete, titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi ostmiseks, importiks või transpordiks liitu. Samuti võib EL-i liikmesriik taotleda erandit muuhulgas farmaatsia-, meditsiini-, põllumajandus- ja toiduainete, sealhulgas nisu ostmiseks, importiks või veoks ning humanitaarsetel eesmärkidel.

„Kuigi sanktsioon sai tehtud üle-euroopaline nagu me Läti, Leedu ja Poolaga taotlesime, siis paraku jäeti sisse võimalus igal riigil taotleda mõnele kaubagrupile erandeid. Aeg näitab, kas ja kui palju soovivad liikmesriigid erandeid luua, kuid loodetavasti ei ava see ust sanktsioonidest kõrvalehiilimiseks ning ei kao ära sanktsiooni mõte,“ lisas Aas.

Sanktsiooni alla ei lähe need sõidukid, mis veavad posti kui universaalteenust ning Kaliningradi Oblasti ja Venemaa vaheline Euroopa Liitu läbiv transiitkaup.

Taust:

Euroopa Liit võttis eile, 8. aprillil vastu viienda sanktsioonipaketi, mis sisaldab energiasanktsioone, uusi krüptovara tehingute piiranguid, sadamatesse sisenemise keeldu Venemaa lipu all sõitvatele laevadele, maanteeveo keeldu Venemaa ja Valgevene ettevõtetele ning täiendavaid ekspordi- ja uusi impordikeeldusid. Venemaa ettevõtetel ei lubata osaleda liikmesriikide riigihangetes ja sealsetele avalik-õiguslikele asutustele välistatakse igasugune rahaline toetus.

 

Lugupidamisega

Laura Laaster

MKM, avalike suhete osakond
laura.laaster@mkm.ee 
5189611

Koostööpartnerid