Venemaa – kaotati eriloa taotlemise nõue kuni 10% lubatud suurima massi ja teljekoormuse ületamise eest

18.08.2022

Venemaa – kaotati eriloa taotlemise nõue kuni 10% lubatud suurima massi ja teljekoormuse ületamise eest

 

Viidi sisse muudatused 24. juuli 1998. aasta Föderaalseadusesse nr 127-FZ “Riikliku kontrolli kohta rahvusvahelise maanteetranspordi üle ja vastutuse kohta nende rakendamise korra rikkumise eest” ja 8. novembri 2007. aasta Föderaalseadusesse nr 127-FZ “Maanteedel ja maanteel ning teatavate Vene Föderatsiooni seadusandlike aktide muutmisel”, mis näeb ette raskeveoki ilma eriloata liikumise võimaluse, kui mass koos lastiga või ilma lastita ja (või) teljekoormus või grupeeritud telgede koormus ületab lubatud massi mitte rohkem kui 10 protsenti.

See säte kehtib ka raskeveokite kohta, mis veavad jagatavat kaupa.

Föderaalseadus jõustus 15. aprillil 2022. aastal ja see jõustus 11. juunil 2022.

Vene Föderatsiooni haldusõiguserikkumiste seadustiku vastavad muudatused, mis näevad ette karistuste mitte kohaldamise juhul, kui lubatud kaaluparameetrid ületatakse kuni 10 protsenti, võeti vastu 11. juuni 2022 föderaalseadusega nr 161 -FZ “Vene Föderatsiooni haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise kohta”  ja see jõustus 11. juunil 2022. Seega alates märgitud kuupäevast ei ole kaubaveo teostamisel suurima lubatud massi ja teljekoormuse ületamise korral kuni 10 protsenti eriluba vaja, kusjuures vedajaid ei võeta enam haldusvastutusele kaalukontrolli tulemuste põhjal.

 

Määruse nr 127-FZ tekst https://www.asmap.ru/upload/iblock/92-%D0%A4%D0%97%20%D0%9E%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%2010.pdf

 

Määruse nr 127-FZ  teksthttps://www.asmap.ru/upload/iblock/161-%D0%A4%D0%97%20%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F%2010.pdf

 

Uudis http://bamap.org/information/news/2022_08_17_187320/

 

Allikas BAMAP

Koostööpartnerid