Venemaa – muudatused kaubaveol, mis jõustusid 01.07.2023

04.07.2023

Venemaa – muudatused, mis jõustuvad 08.07.2023

 

VF valitsuse määrusega 30.06.2022 nr 1728 muudetakse 29.09.2022 määrust 681 ja 30.06.2023 määrust 1078.

Vastavalt määrusele nr 681 29.09.2022 muudetakse mõningaid rahvusvahelist autovedu puudutavaid sätteid.

Kehtestati sissesõidu keeld nende välisriikide kaubaveokitel, kes on kehtestanud piiravad meetmed Venemaa Föderatsiooni kodanike ja Venemaa juriidiliste isikute suhtes rahvusvahelise kaupade maanteeveo valdkonnas. Need on Euroopa Liidu liikmesriigid, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, Norra Kuningriik, Ukraina. 

Kauba rahvusvahelise autoveo teostamise tingimused, mille suhtes ei kohaldata Vene Föderatsiooni valitsuse 30. septembri 2022. aasta määrust N 1728 lõikega 1 kehtestatud keeldu. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427956/19e04a6a587c5e2070d271f0abaae7f901e0ad8f/

Lisa N 1. Nende kaupade loetelu, mille transportimisel ei kehti Vene Föderatsiooni valitsuse 30. septembri 2022. aasta määruse N 1728 lõikega 1 kehtestatud keeld. Loetelu https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427956/14d5ee3d576d64109e9043510ef3080d7fd52fea/

Lisa N 2. Nimekiri Vene Föderatsiooni moodustavatest üksustest ja omavalitsusüksustest, mille territooriumil asuvad kauba rahvusvahelise autoveo tingimuste lõigetes 6 ja 7 nimetatud tollikontrolli tsoonid, mille suhtes kohaldatakse kaupade rahvusvahelise autoveo tingimuste lõigetes 1 sätestatud keeldu. Vene Föderatsiooni valitsuse 30. septembri määrust ei kohaldata 2022 N 1728.

Need on:

Muudeti punkti 6, kus allpunkti 4. lisandus Pihkva rajoon.

4. Pihkva oblast (Pihkva, Pihkva rajoon, Sebeži rajoon, Petšorski rajoon, Pytalovski rajoon).

Muudeti punkti 6, kus allpunkt 6 kohta rakendatake keeldu.

6. Peterburi linn.

Vene Föderatsiooni valitsuse õigusaktidesse tehtud muudatused https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427956/fef1db9e27c611b5b932f67b1ec898f06bc62d38/

Informatsioon ASMAPi kodulehel https://www.asmap.ru/detail-news/pravitelstvom-rf-prodleno-deystvie-otvetnykh-mer-k-inostrannym-avtoperevozchikam-gosudarstv-primeniv

Allikas VF Valitsus

Koostööpartnerid