Venemaa – TÄHELEPANU! Probleemid sõiduki paakides oleva kütuse sisse- ja väljaveol

10.10.2022

Tähelepanu!

10. oktoobril, jõustus Venemaa valitsuse määrus nr 1728 30. septembrist 2022, millega keelatakse teatud välisriikide vedajatele kuuluvate ja välisriikides registreeritud kaubaveokitega vedude teostamine Venemaa territooriumil.

Määrus näeb ette, et Venemaalt võib välja sõita 200 l kütusega sõiduki paakides.

Täna sattusid mitmed vedajad olukorda, kus veokil oli Venemaale sissesõidul paakides suurem kogus kütust (üle 200 l), kuid Venemaa tolliametnikud ei võimalda deklareerida paakides olevat suuremast kütusekogust. Deklaratsioone vedajale ei anta.

Trahv on 300000 rubla ettevõttele ja 50000 rubla juhile (informatsioon vedajalt).

Määrus ei luba Venemaalt välja sõita suurema kogusega, kui 200 liitrit sõiduki paakides. Üleliigset kogust ei saa deklareerida.

Tekkinud on olukord, kus osad vedajad olid sunnitud täna liigsest kütuse kogusest vabanema.

ERAA

Koostööpartnerid