Venemaa – välismaiste sõidukite sisenemise ja transiidi keeld (keelu pikendamine ja erandite loetelu muutmine)

04.07.2023

Venemaa valitsus on välja andnud 30. juunil 2023. aastal määruse nr 1078.

Nimetatud dokumendiga pikendatakse välismaiste sõidukite sisenemise ja transiidi keeldu kuni 30. detsembrini 2023.

Määruses tuuakse välja erandid, mis ei lähe keelu alla ja mille puhul on lubatus piiriülene vedu.

• kaubad, mis väljuvad Venemaa territooriumilt, et tagada Venemaa ettevõtete toimimine Teravmägede saarestikus;

• valmis farmaatsiatooted, sh pulber, tooraine, materjalid, ravimained, etalonmaterjalid ja reaktiivid ravimite tootmiseks ja kvaliteedikontrolliks, meditsiiniseadmed, varuosad ja nende komponendid, tooraine, materjalid meditsiiniseadmete tootmiseks,

• kaubad, mis on klassifitseeritud Euraasia Majandusliidu välismajandustegevuse kaupade nomenklatuuri kaubagruppidesse 30 ja 90,

• veri, inimese elundid ja koed.

Lisaks on muudetud ja lühendatud määruse lisas 1 olevate kaupade loetelu eranditena, mis tähendab, et nimekirjast välja langenud kaupade puhul on võimalik ainult haagise vahetus/ümberlaadimine piiril.

Määrusega keelatakse ka kaupade, sealhulgas lisas 1 nimetatud kaupade, vedu Poolas registreeritud sõidukitega (välja arvatud harvadel juhtudel, kui määrus ei ole kohaldatav).

Pange tähele, et Peterburi on eemaldatud määratud tollikontrolli piirkondade nimekirjast, kus haagise vahetus/ümberlaadimine oli eelnevalt lubatud.

30. juuni 2023 määruse nr 1078 algtekst http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306300064?index=1 .

Mitteametlik inglise keelne tõlge vabastatud kaupade nimekirjast https://www.iru.org/system/files/flash/2023-07/Amended%20list%20of%20goods%20as%20exemptions%20%28unofficial%20translation%29.pdf

 

Allikas Vene Föderatsiooni valitsus

Koostööpartnerid