Venemaal 10.oktoobril 2022 jõustuvatest piirangutest

05.10.2022

Alljärgnevalt lühikokkuvõte 10.oktoobril 2022 Venemaal jõustuvatest piirangutest

Vene valitsus on 30. septembril 2022.a. vastu võtnud määruse nr 1728, millega keelatakse teatud välisriikide vedajatele kuuluvate ja välisriikides registreeritud kaubaveokitega vedude teostamine Venemaa territooriumil.

Keeld kehtib kõikidele veoliikidele: kahepoolsed veod, transiitveod ja veod kolmandatesse riikidesse/kolmandatest riikidest.

Keeld kehtib järgmiste riikide vedajate ja sõidukite suhtes: Euroopa Liidu liikmesriigid, Ühendkuningriik, Norra ja Ukraina.

Keeld jõustub 10. oktoobril 2022 ja kehtib kuni 31. detsembrini 2022.

 

Kehtivad järgmised erandid (tingimused, mille puhul keeldu ei kohaldata):

1. Välisriikide vedajate omanduses olevad ja välisriikides registreeritud kaubaveokid, mis olid käesoleva määruse jõustumise kuupäeval Venemaa territooriumil, tingimusel et need väljuvad Venemaalt 7 (seitsme) päeva jooksul alates määruse jõustumise kuupäevast;

2. Transiitveod eesmärgiga pöörduda tagasi registreerimisriiki, tingimusel et välisriikide vedajatele kuuluvad ja välisriikides registreeritud kaubaveokid sisenevad Venemaale ja väljuvad Venemaalt 7 (seitsme) päeva jooksul alates määruse jõustumise kuupäevast;

3. postisaadetiste rahvusvaheline autovedu;

4. lisa 1 loetletud kaupade rahvusvahelised autoveod;

5. Rahvusvahelised autoveod välisriikide territooriumilt Kaliningradi oblasti territooriumile ja vastupidi;

6. Kauba ümberlaadimine Venemaa või Valgevene sõidukitele tingimusel, et neil veoettevõtjatel on load eelnevaks ja/või järgnevaks etapiks, kui see on asjakohane, ja vastupidi;

7. Haagise/poolhaagise üleandmine Venemaa või Valgevene sõidukitele tingimusel, et neil veoettevõtjatel on load eelnevaks ja/või järgnevaks etapiks, kui see on asjakohane, ja vastupidi.

Punktides 4-7 nimetatud juhtudel ei tohi kütuse kogus Venemaalt väljuvate välisriikide kaubaveokite paakides ületada 200 liitrit.

 

Punktides 6 ja 7 nimetatud juhtudel on haagiste vahetus ja kaupade ümberlaadimine lubatud ainult selleks ettenähtud tollikontrollialadel, mis asuvad:

• Kaliningradi oblast (kõik omavalitsusüksused);

• Leningradi oblast (Viiburi omavalitsusüksus, Kingissepa omavalitsusüksus);

• Murmanski oblast (Murmanski linn, Petšenskij omavalitsusüksus, Koola rajoon, Kandalakša rajoon);

• Pihkva oblast (Pihkva linn, Sebeži rajoon, Petseri rajoon, Põtalovo rajoon);

• Karjala Vabariik (Kostomuksha linnaosa, Lahdenpohski rajoon, Loukhski rajoon, Sortavalski rajoon),

• Sankt-Peterburgi linn.

 

Allikas: Vene Föderatsiooni valitsus

Перечень рекомендуемых АСМАП складов временного хранения для перецепки/перегрузки (asmap.ru)

Määruse originaalteksti leiate siit  0001202210010004.pdf (eraa.ee)

Määruse 

Koostööpartnerid