Ühenduse tegevusloa ja selle kinnitatud ärakirjade või tõestatud koopiate tasuta ümbervahetamine seoses vedajast sõltumatu aadressiandmete muutumisega äriregistris

Autoveoseadusega on kehtestatud nõue, et juhul, kui ühenduse tegevusloale või selle kinnitatud ärakirjale kantud andmed (sealhulgas vedaja aadress) muutuvad, peab selle dokumendi omaja taotlema uue dokumendi, esitades kõik selle dokumendi taotlemiseks nõutavad dokumendid (autoveoseaduse § 13 lõige 5).

Riigi poolt läbiviidud ja läbiviidavate reformide käigus muudetakse sageli ka ettevõtjate aadressiandmeid, millega kaasneb kohustus ühenduse tegevusloa ja selle kinnitatud ärakirjade (veosevedu) või tõestatud koopiate (sõitjatevedu) ümbervahetamiseks.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja ERAA on sõlminud halduslepingu muudatuse, mille kohaselt on vedajal võimalik ühenduse tegevusluba ja selle kinnitatud ärakirjad (veosevedu) või tõestatud koopiad (sõitjatevedu) tasuta ümber vahetada juhul, kui nendele dokumentidele kantud vedaja aadressiandmed on riigi poolt läbiviidava maa- ja omandireformi käigus muutunud. Samas juhime tähelepanu, et väheolulise aadressimuudatuse tõttu ei ole vedajal vajalik eelpool nimetatud dokumente välja vahetada. Näiteks juhul, kui aadressiandmetesse on lisatud tänava lühend „tn“ või kasutatakse linna nime kaks korda jm. Aadressiandmete muudatus on väheoluline, kui see ei too kaasa ettevõtte asukoha mittetuvastamise.

Nimetatud dokumentide tasuta ümbervahetamiseks tuleb vedajal esitada ERAA-le vastav taotlus. Sõidukitele kinnitatud ärakirjade (veosevedu) või tõestatud koopiate (sõitjatevedu) taotlemisel ei pea esitama sõiduki registreerimistunnistuse koopiat. Kuid silmas tuleb pidada, et maanteel teostatava järelevalve käigus võidakse kontrollida nii sõiduki registreerimistunnistusele kui kinnitatud ärakirjale või tõestatud koopiale kantud aadressiandmete õigsust.

Maanteeameti kinnitusel on reformide tõttu vedaja aadressiandmete muutumisel võimalik sõiduki registreerimistunnistus vahetada riigilõivuvabalt, seda nii e-teeninduses kui maanteeameti büroos kohapeal. Seoses praegu Eestis kehtiva eriolukorraga palume tutvuda Maanteeameti kodulehel avaldatud töökorraldusega.

Ühenduse tegevusloa taotluse avaldus DOC formaadis või PDF formaadis.

Kinnitatud ärakirjade või tõestatud koopiate taotluse avaldus DOC formaadis või PDF formaadis.

NB! Avalduse vormi käsitsi täitmisel palume andmed sisestada loetavalt, soovitatavalt trükitähtedega.
Taotlusi, millele kantud andmed ei ole selgelt ja üheselt loetavad, ei ole võimalik menetlusse võtta ja need tagastatakse esitajale korrigeerimiseks.

Juhime tähelepanu, et välja vahetatud ja/või kehtetuks tunnistatud dokumendid tuleb tagastada ERAA-le.

 ERAA kontaktid:

Ühenduse tegevusload (veosevedu ja sõitjatevedu):  Tarvi Viks, tarvi@eraa.ee, tel 6062047

Kinnitatud ärakirjad (veosevedu):
Tallinnas  Lilian Sallaste, lilian@eraa.ee, tel 6062066
                 Elo Tambur,  elo@eraa.ee, tel 6062051
Tartus  Marika Lääts, marika@trt.eraa.ee, tel 7 366813, 5172132
Pärnus  Liilia Pulk, liilia@prn.eraa.ee, tel 44 70540, 53779784

Tõestatud koopiad (sõitjatevedu):
Tallinnas  Tarvi Viks, tarvi@eraa.ee, tel 6062047
Tartus  Marika Lääts, marika@trt.eraa.ee, tel 7 366813, 5172132
Pärnus  Liilia Pulk, liilia@prn.eraa.ee, tel 44 70540, 53779784

Koostööpartnerid