Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja näidised

Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja näidis alates 01.06.2018:

Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja näidis kuni 31.05.2018:

Koostööpartnerid