Taotluste vormid


1. Ühenduse tegevusloa taotlus veoseveoks |DOC| |PDF| |Loe rohkem|
2. Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirjade taotlus veoseveoks  |DOC| |PDF| |Loe rohkem|
3. Vedaja kinnitus raamatupidamisbilansi andmete õigsuse kohta |DOC| |PDF|  
4. Autojuhi tunnistuse taotlus mittekodanikust autojuhile (Autojuhi tunnistuse näidis) |DOC| |PDF| |Loe rohkem|
5. Kahepoolsete veolubade taotlus |DOC| |PDF|  
6. 2022.a. CEMT veolubade taotlus |DOC|    
7. 2022.a. CEMT veolubade taotluse lisa esmakordsel taotlemisel |DOC|    
       
8. Ühenduse tegevusloa taotlus sõitjate tasuliseks rahvusvaheliseks bussiveoks |DOC| |PDF| |Loe rohkem|
9. Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia taotlus |DOC| |PDF|  
10. Juhuveo kontrollraamatute taotlus |DOC| |PDF|  
11. Oma kulul sõitjatevedu Euroopa Liidus (Sertifikaadi näidis) |DOC| |PDF| |Loe rohkem|
 

 

   
12. Ühenduse tegevusloa taotlus tasuta ümbervahetamiks seoses vedajast sõltumatu aadressiandmete muutumisega äriregistris |DOC| |PDF| |Loe rohkem|
13. Kinnitatud ärakirjade või tõestatud koopiate taotlus seoses vedajast sõltumatu aadressiandmete muutumisega äriregistris |DOC| |PDF|  

 


 

Koostööpartnerid