Piiriületuse registreerimine

27.01.2022

2.veebruaril 2022.a. jõustub liikuvuspaketi nõue registreerida digitaalses sõidumeerikus käsitsi riigipiiride ületamised. Analoogmeerikute puhul jõustus sama nõue 20.augustil 2020.aastal.

Alljärgnevalt leiate ingliskeelsed juhised piiriületuste registreerimiseks erinevate meerikute puhul.

Eesti- ja venekeelsed juhiste tõlked on valmimisel.

Digimeerik ENG

Analoogmeerik ENG

Koostööpartnerid