Ühenduse tegevusloa ja selle kinnitatud ärakirjade või tõestatud koopiate tasuta ümbervahetamine seoses vedajast sõltumatu aadressiandmete muutumisega äriregistris.

06.12.2021

Kui Teie ettevõtte aadressiandmed on äriregistris muudetud riigi või kohaliku omavalitsuse reformide tõttu, siis soovitame nii tegevusluba kui kinnitatud ärakirjad või tõestatud koopiad tasuta ümber vahetada veel enne käesoleva aasta lõppu.

Ühenduse tegevusloa tasuta ümbervahetamine seoses vedajast sõltumatu aadressiandmete muutumisega äriregistris   |DOC|   |PDF|

Kinnitatud ärakirjade tasuta ümbervahetamine seoses vedajast sõltumatu aadressiandmete muutumisega äriregistris   |DOC|    |PDF|


Taotluste menetlejate kontaktid:
Ühenduse tegevusload (veosevedu ja sõitjatevedu): Tarvi Viks, tarvi@eraa.ee, tel 6062047;

Kinnitatud ärakirjad (veosevedu):
Tallinnas Lilian Sallaste, lilian@eraa.ee, tel 6062066 ja Elo Tambur, elo@eraa.ee, tel 6062051
Tartus Marika Lääts, marika@trt.eraa.ee, tel 7 366813
Pärnus Liilia Pulk, liilia@prn.eraa.ee, tel 44 70540


Tõestatud koopiad (sõitjatevedu):
Tallinnas Tarvi Viks, tarvi@eraa.ee, tel 6062047
Tartus Marika Lääts, marika@trt.eraa.ee, tel 7 366813
Pärnus Liilia Pulk, liilia@prn.eraa.ee, tel 44 70540

 

Koostööpartnerid