Venemaa –haagise vahetuse ja kauba ümberlaadimise korral CMR täitmisest

13.07.2023

Teavitasime Venemaal kehtima hakanud uutest piirangutest04.07.2023 kiirteates https://www.eraa.ee/teatmikud/venemaa-valismaiste-soidukite-sisenemise-ja-transiidi-keeld-keelu-pikendamine-ja-erandite-loetelu-muutmine/id/802

 

Vastavalt VF Valitsuse määrustes jõustunud muudatustele, toimub osade kaupade ümberlaadimine või haagise vahetus piiril.

Venemaa on hakanud trahve välja kirjutama vedajatele, kes kauba ümberlaadimise või haagise vahetuse korral piiril asuvas ajutisest tollilaos, jätavad CMR saatelehele lisamata järgmise vedaja sõiduki reg. numbrit, haagise reg. numbrit ja järgmise vedaja nimega templit.

Esimese vedaja veduki ja poolhaagise numbrite juurde tuleb märkida järgmise vedaja (Venemaa vedaja) veduki ja/või poolhaagise number, nagu tavaliselt mitme vedajaga järjestikuse veo korral (CMR VI peatükk).

 

ASMAP

Koostööpartnerid